Leer Nederlands met dit journaal!
Het journaal gaat over fietsen.

Welke woorden horen bij de fiets?
Hoe moet je fietsen?
Waar kun je fietsen?
En waar niet?

In dit journaal vind je meer informatie.
In eenvoudig Nederlands.

Wil je Nederlands leren?

Of wil jij lesmateriaal om eenvoudig Nederlands te leren?