Leer Nederlands met dit journaal!
Vaccinatie. Ben jij al aan de beurt?

Begrijp jij de informatie?
Heb je vragen?

In dit journaal vind je meer informatie.
In eenvoudig Nederlands.

Wil je Nederlands leren?

Of wil jij lesmateriaal om eenvoudig Nederlands te leren?