Projecten voor maatschappelijk betrokken organisaties

Relacts! biedt een unieke manier om diverse doelgroepen op een laagdrempelige en motiverende manier te betrekken bij uw bedrijf of organisatie.  Met kleurrijke video- en theaterproducties, eventueel in combinatie met aanvullend materiaal.

Stap 1 – Vrijblijvend gesprek

In dit oriënterend gesprek kunt u meer vertellen over uw organisatie en nemen we de doelstellingen voor de uitzending(en) door. Samen kijken we of Relacts! iets voor u kan betekenen.

Stap 2 – Projectvoorstel

Minimaal één week na het eerste gesprek komt Relacts! met een voorstel. Hier kan aan geschaafd worden. Bij het voorstel zit ook een prijsopgave. Besluit u na dit tweede gesprek niet door te gaan dan worden alleen de voorbereidingskosten voor dit gesprek berekend.

Stap 3 – Projectplan

Met de input van gesprek twee wordt een definitief projectplan geschreven. Dit wordt minimaal drie weken na het vorige gesprek gepresenteerd. Bij een akkoord gaat Relacts! aan de slag. De publicatie van de eerste uitzending wordt in overleg gepland, minstens vier weken na akkoord.

Stap 4 – Uitvoering en monitoring van het project

In overleg met de betrokken organisatie(s) worden de voorstellingen en/of uitzendingen ingepland. De planning en voorbereiding gebeurt altijd samen met de opdrachtgever. 

Stap 5 – Tussentijdse en eindevaluatie

Na elke uitzending is het mogelijk te evalueren aan de hand van kijkersvragen. aan het eind van het project is een uitgebreide evaluatie mogelijk. Afhankelijk van de doelstellingen van het project kunnen er verschillende toetsinstrumenten worden gebruikt zoals bijvoorbeeld een enquête of portfolio. De resultaten worden verwerkt in een verslag.

Stap 6 – Follow-up

Aan de hand van de rapportage worden in een afsluitend gesprek de resultaten besproken. Er wordt gekeken of een eventueel vervolg wenselijk is en zo ja, in welke vorm en op welke termijn.